О Центру

Сарадња Филозофског факултета у Нишу и Гете института у оквиру Центра за наставна средства подразумева:

  • подршку наставницима немачког језика и књижевности у погледу континуираног обезбеђења наставних средстава (уџбеника, приручника, речника и друге стручне литературе);

  • могућност позајмице наставних средстава, видљивих у електронском каталогу библиотеке Факултета и систему COBISS;

  • планирање и реализацију активности које нуде Институт и Факултет за наставнике немачког језика, студенте немачког језика и књижевности, као и ученике немачког језика, у сфери образовања, науке, усавршавања и културе;

  • реализацију пројеката и едукација које се тичу стицања стручних и професионалних компетенција садашњих и будућих наставника немачког језика.

Центар је отворен септембра 2021. године и налази се у просторији 432 на четвртом спрату Филозофског факултета у Нишу.